טיפוח אוריינות חברתית-תרבותית בגיל הרך

ליחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות השונות בישראל
החל מהגיל הרך

גננות מספרות