"אמא, בגן שלנו יש ערביה" השפעת הנכחתה של בובת הפרסונה נוּר על השיח התרבותי פוליטי בגן
ההרצאה של ד"ר תמר ורטה זהבי ודקלה אורן ממכללת דוד ילין מתארת חלק ממחקר על מניעיהן ושיקוליהן של גננות בבחירת בובת הפרסונה הראשונה שתונכח בגן, ועל תהליכים שהתרחשו בגן בעקבות בחירה זו. ההרצאה מתמקדת בשינוי רדיקלי בשיח בגן בעקבות שילובה של בובת הפרסונה הערביה מוסלמית נור ומציגה הן את השיח בין הגננת לילדים ולילדות והן שיח בין חברות צוות הגן ובין הגננת להורים.
ידע ועמדות של ילדים וגננות כלפי הגיוון בחברה הישראלית
פרופ' מרגלית זיו הציגה שני מחקרים שבדקו את הידע והעמדות של ילדים וגננות כלפי הגיוון התרבותי בישראל וכלפי חינוך לרגישות תרבותית (בהתאמה). ממצאי מחקריה מצביעים על ידע בין תרבותי מועט בקרב ילדים ונשות חינוך כאחד ועל הצורך בשילוב הנושא בהכשרה של נשות חינוך בגיל הרך ובתוכניות חינוכיות לילדי גנים.
Strengthening cultural identity and promoting empathy of young children towards peers from diverse backgrounds
The lecture describes the theory and guiding principles of EC intercultural education, focusing on the Persona Dolls approach. Over 120 educators participated in the webinar which took place on January 2022 in cooperation with Mashav Carmel.