סביבת הגן

חשוב שבובות הפרסונה ישתלבו באופנים שונים בעשייה השוטפת בגן ובמסרים הבאים לידי
ביטוי. לכן, על הפינות השונות בגן לשדר מסרים של גיוון תרבותי כמשאב המוסיף עניין
והנאה ומסרים של שייכות ושוויון בין ילדים ואנשים מתרבויות שונות. לדוגמה, חשוב
שהתמונות, הצעצועים, המרחבים (פינת משחק של דמיון חברתי והחצר) וכן פעילויות הגן
(מוזיקה, ריקוד, ציון חגים) יציגו את הגיוון האנושי בחברה הישראלית.
ספרי ילדים הם מקור מצוין לחשיפה של ילדים לגיוון תרבותי. חשוב שהספרים יאפשרו
לילדים לראות את תרבותם שלהם מיוצגת באופן חיובי, אך בנוסף, שיחשפו אותם לתרבויות
לא מוכרות להם.
לבסוף, מומלץ לשלב את הפעילויות עם בובות הפרסונה בתכנון השנתי של העשייה
החינוכית בגן. למשל, לשלב בתכנון מגוון של חגים – סיגד, מימונה, נוביגוד; לתכנן ימי
הולדת המביאים לידי ביטוי את התרבות של הילד; לתכנן את יום המשפחה באופן המביא
לידי ביטוי גיוון תרבותי, ועוד.