איך הכל התחיל?

משחקים לעתיד נולדה באירוע האקתון ליזמות חברתית של עמותת עתידים, ומונה 7 מייסדים מרקעים שונים. חברי הצוות פועלים מחודש נובמבר 2015, בשיתוף מומחים רבים בישראל מתחום החינוך, הפסיכולוגיה, ונציגי הקבוצות השונות בחברה הישראלית על מנת לקדם את הסובלנות בישראל ואת קבלת האחר.

הנחות היסוד

1. כדי לקדם סובלנות בחברה הישראלית חייבים להתחיל כבר מהגיל הרך. 2. החברה הישראלית חיה ב"שבטיות" כך שילדים לא פוגשים את הקבוצות השונות במערכת החינוך.
משחקים לעתיד תייצר תמונה חיובית ראשונה לפני שהילדים נחשפים לתמונה השלילית. כל לפני שילד יראה ערבי שורף צמיג או חרדי הופך פח במאה שערים הוא יכיר את נור ונעמי

המשימה

משחקים לעתיד תהפוך את החברה הישראלית לסובלנית יותר באמצעות קידום הכרות, הקשבה ופתיחות לעמדות חיוביות כלפי שונות תרבותית בקרב ילדים בגיל הרך.

כולנו פועלים בהתנדבות לקידום המיזם. נדגיש, כי התאגדנו כעמותה ללא מטרת רווח. כל הכנסה שתהיה בפרויקט תשמש להרחבת הפעילות.
התקבצנו סביב הרעיון למיזם במסגרת האקתון ליזמות חברתית של ארגון בוגרי עמותת ידידי עתידים שהתקיים בירוחם. שם דרכנו המשותפת החלה.