תיווך "המצב" – אוקטובר 2023

כאן תמצאי את הצעתנו לתיווך המצב לילדות ולילדים, לסטודנטיות ולסטודנטים, וכן לעצמך ולעמיתות,

באמצעות סכמה בהירה וקצרה - סכמת שלושת הא'.

לצדה, מובאים כאן סיפורונים של בובות הפרסונה, העוסקים בחוסן אישי הנבנה ממשאבי התמודדות שונים שיש לילדים, לבובות הפרסונה ולכולנו.

אנו זמינות לכל התייעצות ושיתוף, מוזמנת לפנות טלפונית או דרך האתר.