פעילויות מוצעות עם בובות הפרסונה

כמו כל ילד וילדה, גם לבובת הפרסונה יש את עולמה האישי, המשפחתי והקהילתי. כמו בחברה הישראלית, גם בתוך המשפחה והקהילה של בובת הפרסונה קיים גיוון ושוני, שיכול להביא להפריה הדדית ולעתים למתחים. את, כמחנכת, מוזמנת להסתעף עם הגיוון המשפחתי, ואנחנו מקוות שהסיפורונים בהצעות יסייעו לעשות זאת.

בובות הפרסונה מעודדות שיח עם ובקרב הילדים והילדות על פתרון בעיות יומיומיות מחיי הגן והכיתה (שאינן דוקא בהקשר התרבותי). ההצעות כאן מדגימות מעט מהמנעד הרחב של העשייה החינוכית האפשרית, שכוללת גם חיזוק כישורים רגשיים וחברתיים (SEL), פתרון בעיות ועיבוד ארועים מחיי הילדים, הקהילה והחברה.

ההצעות לשיח ולפעילות עם הבובות נכתבו בסגנונות שונים. אנו מאמינות בריבוי סגנוני זה ומקוות להמשיך ולהעשיר אותו. אנו נוסיף ונחדש את החומרים למחנכות ונשמח שתקחי בכך חלק.

את, המחנכת, מוזמנת לקרוא את ההצעות ולבחור האם וכיצד לעשות בהן שימוש. נשמח לשמוע ממך.